ข้อมูล

การส่งเครื่องประดับเพื่อจัดแสดงในคูหานิทรรศการ “Siam Silver-From Past to Present” ภายใน งานแสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 65 – Thai Silver Exporters Association

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทุกท่าน ร่วมส่งเครื่องประดับ เพื่อจัดแสดงในคูหานิทรรศการ “Siam Silver-From Past to Present” ภายในงานแสดงสินค้า BGJF ครั้งที่ 65

โดยในคูหา “Siam Silver” ได้จัดให้มีการแสดงเครื่องประดับเงิน และเครื่องถมเงินไทย ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเครื่องประดับเงินของไทย และศักยภาพการผลิตของผู้ประกอบการไทย ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

สินค้าที่จะส่งเข้ามาร่วมจัดแสดง ต้องเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น เป็นที่น่าสนใจ มีนวัตกรรมในการผลิต หรือ การออกแบบที่น่าสนใจ

สามารถตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่อีเมล หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐพล โทร 08-0794-0895 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม และทางผู้จัดงาน ได้มีบริการระบบรักษาความปลอดภัยตลอดระยะเวลาจัดแสดง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *