คณะอัญมณี มีที่ไหนบ้าง จบมาทำงานอะไร
ความรู้

คณะอัญมณี มีที่ไหนบ้าง จบมาทำงานอะไร

บทความนี้พี่ AdmissionPremium จะชวนน้องๆ มาทำความรู้จัก คณะสาขาที่เกี่ยวกับแร่อัญมณีประเภทต่างๆ และการสร้างมูลค่าให้กับสิ่งเหล่านี้ นั่นก็คือ คณะอัญมณี ใครอยากรู้อยากเรียนศาสตร์ด้านนี้ สงสัยว่า คณะอัญมณี เรียนอะไร มีที่ไหนเปิดสอนบ้าง และจบมาทำงานอะไร พี่ๆ มีคำตอบมาให้น้องๆ ได้คลายสงสัยกันจ้าา

คณะหรือสาขาอัญมณี น้องๆ จะได้เรียนวิชาหลักๆ คือ ประวัติของแร่อัญมณีประเภทต่างๆ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอัญมณีและวัสดุเครื่องประดับ กระบวนการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ การออกแบบเครื่องประดับ รวมไปถึงด้านธุรกิจและการตลาดของสินค้ากลุ่มอัญมณี

ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย พี่ๆ AdmissionPremium ได้ไปหาข้อมูลมา พบว่า มีสถาบันที่เปิดสอนคณะสาขาทางด้านอัญมณี อัปเดตล่าสุด ปี 2021 ดังนี้ประกอบด้วย 3 หลักสูตร- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบเครื่องประดับดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม - นักออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ- นักออกแบบโลหะภัณฑ์- นักวิเคราะห์อัญมณี- นักวิเคราะห์ทางวัสดุ- นักวิจัยในสถาบันทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ- อาจารย์และผู้สอนทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ- นักวิชาการด้านการออกแบบเครื่องประดับ- หัวหน้างานสายการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ- นักการตลาดหรือฝ่ายขายในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ- นักธุรกิจประกอบธุรกิจอัญมณี- ประกอบวิชาชีพอิสระในธุรกิจด้านเครื่องประดับและโลหะภัณฑ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

                 success!!!
            
Failed!!!