ความรู้

วิธีการดูแลรักษาเพชรและพลอย

หากเราส่วมใส่เครื่องประดับ เพชร หรือพลอย เป็นประจำคงหลีกเลี่ยงคราบเหงื่อ ไขมัน และสิ่งสกปรก ที่มาเกาะบนเครื่องประดับไม่ได้

วิธีที่ 1. ล้างด้วยน้ำอุ่น ผสมน้ำยาล้างจานอ่อนๆ แล้วใชัแปลงขนนิ่มๆขัดเครื่องประดับไปในทางเดียวกันแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด เช็ดและผึ่งลมให้แห้งสนิท

วิธีที่ 2. เลือกซื้อน้ำยาล้างเครื่องประดับแบบน้ำ เลือกยี่ห้อที่เชื่อถือได้ แช่ไว้ ระยะเวลาตามที่ระบุไว้ข้างขวด แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด เช็ด และผึ่งลมให้แห้งสนิท

วิธีที่ 3. ปากกาล้างเครื่องประดับพกพาสะดวก เพียงหมุ่นแล้วใช้พู่กัน ถูบริเวณเพชรพลอย และรอบวง แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด เช็ด และผึ่งลมให้แห้งสนิท

วิธีที่ 4. ล้างด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิค ซึ่งเป็นเครื่องล้างเครื่องประดับโดยใช้แรงสั่นสะเทอนเพื่อให้คราบสกปรก หลุดออกมาจากเครื่องประดับ

สิ่งสำคัญของการดูแลรักษา เครื่องประดับเพชร และพลอย คือ เมื่อล้างเครื่องประดับแล้วต้องพักเครื่องประดับให้แห้งสนิท จริงๆ จึงเก็บเข้ากล่องเครื่องประดับ และในกล่องเก็บเป็นกล่องเครื่องประดับที่แห้งสนิทไม่อับชื้น เพราะจะทำให้สีของทองหมอง และเป็นคราบได้

*หากไม่มีน้ำยาล้างเครื่องประดับให้ใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำอุ่นอ่อนๆได้ แต่ไม่ควรใช้สบู่เหลวหรือน้ำสบู่ เพราะจะมีฟิลม์ของสบู่มาเคลือบ

*ไม่ควรต้มเครื่องประดับกับสารเคมีใดๆ ทั้งสินเพราะอาจทำให้สีของตัวเรือนหมองได้

*ไม่ควรใช้อุปกรณ์ปลายแหลมพยายามขัดหรือทำความสะอาดในซอกเตยที่ฝังเพชร เพราะอาจทำให้เตยหลวม หรือ เพชรหลุดได้ในการฝังเตยบางแบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *