ออกแบบ

คณะอัญมณี เรียนอะไร จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

สำหรับน้องๆ ที่มีความชอบเกี่ยวกับเรื่องเครื่องประดับ (Accessories) อย่างพวก จิวเวอร์รี่ แหวน ต่างหู สาขาการเรียนที่เหมาะกับความชอบ ขอแนะนำการเรียนเกี่ยวกับพวกคณะอัญมณี การออกแบบเครื่องประดับ ซึ่งแต่ละสถาบันก็จะมีชื่อเรียกของหลักสูตร และรายละเอียดสาขาวิชาการเรียนที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยหลักๆ แล้วนักศึกษาทุกคนที่ได้เรียนเกี่ยวกับคณะนี้จะได้มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทแร่ พลอย เพชร และอัญมณีประเภทต่างๆ ได้ ควบคู่ไปกับการเรียนออกแบบ ใครสนใจลองอ่านรายละเอียดกันค่ะว่าที่ไหนมีสอนบ้าง

สำหรับการเรียนเกี่ยวกับคณะอัญมณี หรือพวกออกแบบเครื่องประดับนั้น นักศึกษาที่เลือกเรียนสาขานี้จะได้เรียนหลักๆ เลยคือ ประวัติความเป็นมาของพวก พลอย แร่ อัญมณีประเภทต่างๆ สามารถจำแนกแยกประเภทของเพชรพลอย อัญมณีแท้ อัญมณีเทียมจัดลำดับคุณภาพพลอยและเพชร เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอัญมณีและวัสดุเครื่องประดับ และกระบวนการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ควบคู่ไปกับการออกแบบให้สวยงาม ทันสมัย และเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้านการตลาดของสินค้ากลุ่มนี้เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้สินค้าออกไปให้มีคุณภาพ และทันต่อกระแส

– นักออกแบบเครื่องประดับ และนักออกแบบโลหะภัณฑ์

– ประกอบวิชาชีพอิสระในธุรกิจด้านเครื่องประดับ และโลหะภัณฑ์

– ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับ และโลหะภัณฑ์ ทั้งด้านระบบการผลิต เครื่องมือ และวัสดุที่ช่วยพัฒนารูปแบบสินค้าเครื่องประดับ และโลหะภัณฑ์ของประเทศไทย

– ผู้สอนและนักวิชาการด้านการออกแบบเครื่องประดับ

– นักธุรกิจประกอบธุรกิจอัญมณี

– หัวหน้างานสายการผลิตอัญมณี และเครื่องประดับ

– นักออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ

– นักวิเคราะห์อัญมณี

– นักการตลาด และพนักงานขายในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

– นักวิจัยในสถาบันทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

– อาจารย์และผู้สอนทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

– นักวิเคราะห์ทางวัสดุ

ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาน่าสนใจสำหรับคนที่ชอบงานเครื่องประดับ และการออกแบบ ลองเลือกดูนะคะน้องๆ ว่าอยากเรียนที่มหาวิทยาลัยใด สามารถสอบถามได้จากมหาลัยนั้นๆ ได้เลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *